Zingira

Zingiran, adi, sartzear hago:
zapata onak ekartzea hobe.
Ustez urrutian hobeto
–gertu lotuta hanka eta beso–:
“Orainaren likak preso nauka hemen:
aska nazan, hi...” .
 
Zingiran sargori:   
denok hiltzaile;
bart gaueko zorrak
inork gogoan ez.
Txanponik ez neukake emateko,
–asmorik ere ez eskatzeko–.
Basoan edo eta errekan,
aingira kolkoan:
inor ez da libre.  

Zingira ez da babesteko lekurik onena...

Beste nonbait babestu adi, laguna!

Zingira ez da babesteko
–izan hotz, edo izan bero–.
Sartu laster, sartu haiz baino...  
atera?  

Lokatz umela da hemen zorua,
lur finkoaren bermerik ez espero.
Kanabera artean ezkutatuta,
zer ume zarete, bakarrik hor?
Krokodilo! Erne daukat begia,
hagina ez sartzeko: inor ez da libre.

Zingira ez da babesteko lekurik onena...

Beste nonbait babestu adi, laguna...
 
Zingira ez da babesteko
–bizkarretik tiro noiznahi...–.

Zingiran ez dut babestu nahi...
Ez dut nahi!   

Zingira ez da babesteko ihesi doana...

Zingira ez da babesteko zingiretatik...  

Zingira ez da babesteko desengainu zaharretatik...

Begira non sartu haizen: harea mugikorretan.

Itzal zaunka (Feat. Andrea Lopetegi. Elkar, 2016)