Mahastira doan bidea

Ardo hori nire kopara;
zuenak ere bildu honantza!
Larrosen ordez ardo gozo bana, 
laztan bihurtu daitezen arantzak. 

Datorrena badator,  
makur edo lorios... 
Datorrena betorkit,
bost axola zergatik! 

Edalontziak neurriraino  
betetzen ondo dakigu.
Mahastiko harri-txintxar artean 
sargoriak epeldu bitartean. 

Gaur ere bada minik 
–ez goxatu ezinik–: 
aitzina goaz beti, 
orpo, punta, orkatil. 

Loreak hona ekarri,
haien izenik ez ahantzi. 
Eguzki izpiak makulu 
gisa hartuta segi dezagun. 

Topa elur eta euriari; 
topa berriz ekiari.  
Datorrena berez datorrelarik, 
besotan hartuko dugu denok. 

Aitzina goaz beti, 
eskutik zein bakarti:
bakartitik, saldoa;
mahatsetik, ardoa. 

Partitu denez laguna
gure aurretik helduko da. 
Lagundu denon partetik 
mahatsa hazten den lekura. 

Berriro asma nazazu (Egilea editore, 2020)