Basquiat

Ni naiz Basquiat:
haur problematikoa, 
topera bizi nahi zuen 
rasta ileko gazte xalo. 

Ni naiz Basquiat  
merkatuak irentsia
maitagarria, jasangaitza, 
sakona, azalekoa, 
naturala, artifiziala... 
Zuk nahi duzuna... 
jada hilik nagoenez gero. 

Ni naiz hori 
dirurik ez zeukanean 
edo bere gameluak 
huts egiten zionean 
Washington Square-en 
lo egiten zuena... 
Bi telebista eta bi gramola 
topera jarrita pintatzen zuena, 
lapurra, bilaua, aingerua, errege koroatua,  
frakasoaren ama eta amama, 
arrakastaren semea... 

Eta bilo rasta bis biloba 
begien hondoan
haur bozatu baten tristura bistakoa zuena
Nola ez... 
hogeita zazpi urterekin 
gaindosiaz hil zena, 
lurpetik besoa atera nahi duena, 
hilarriari bere gustuko 
azken zertzelada margotu
azken telefono zenbakia apuntatu 
eta ezabatzeko ezgauza...

Ni naiz Basquiat. 
Brooklyngo hilerri honetan 
eta bere koadro bakoitzean 
datzana.