Erreka

Erreka idor bada, larri eztarria. 
Ura gora dator? Adi belarria... 

Errekan usaina entzungarria da. 
Harrien sehaska, gure habia da. 

Errekan uretan zuhaitzak isuri, 
zerbait inportantea esateko zuri. 

Errekan lotu, pozak askatzeko, 
ito gabe, kezkak itotzeko. 

Harri herri har (Forbidden Colours, 2023)