Beluna jazz

Interesatzen zaidana
barneko geografia da:
garuneko amapolak.
Amapola zelaiak,  
biriketako abiada…
Aldizka izozten diren
ginebra ibaiak
maite ditut gehien.
Beluna naiz…
Beluna jazz.
Interesatzen zaidana,
basamortuko ahotsa da.  
Basamortua eta ahotsa:
zahartzen ez diren bi gauza...
Eta lantzean behin
galop-infernala,
zaldiak desertua
zeharka dezala.
Beluna naiz…
Beluna jazz.
Orratzak diskoa zauritu,
musikak gauza hauek ditu:
nik zu ezin aurkitu
garuneko ene zirrikitu...
Lotarako beti kantu berdina:
beltza dirudien urdina.
Trena begietan zehar,
tunelik hark ez du behar:
malkotan urtzeko baimena,
amapolen ahalmena.
Laga aldegiten, laga,
beltza dirudien urdina:
gaua lika, gaua kinka,
hauxe da azken argi txinta.
Beluna naiz… Beluna jazz.

Jexuxmai Lopetegi (Ez da horren sinplea, *Zart, 2022)