Diana & Sebastian

Sebastian bat bada zeruan;
lurrekoa, neroni orduan
Sebastian bat, geziz josia,
zauri bakoitza nire gloria. 
Ez bilatu, ni naiz diana;     
apuntatu ondo nigana! 
Gezi bat, eta gero berriz, 
lau-bost-sei gezi elkarri segiz...
Zure geziak jaso nahi ditut, 
zure ezpatek ziztatu nazaten. 
Horretarako jaio nintzen: 
tximistorratza izateko. 
Tximista guztiak nigan daude...
indartsuago egiten naute! 
Sebastian bat geziz josia, 
zauri bakoitza da nire gloria.

Eate, 2016