Ken Zazpi

Phoenicoperus

Ikusten ez diren loturak, estuenak: 
espero gabean azaldu litezkeenak.
Eztarri erdiko aingura trabatuak:
zauria berbera dugula diotenak.

Horrela egin daigun: 
zauriak miazkatu,
arnasak elkar lotu.

Horrela…

Lotura latzenei pozarren emanik su,
arbola emankor bihurtu ditzakezu.
Gaur dena fruitua, bihar da berriz hautsa:
hegoak astindu, errautsak gorantz altxa!

Horrela egin daigun:
arnasak elkar lotu.

Horrela egin daigun
arnasketatik, hegaldia.
Horrela egin daigun
keinuetatik hegaztia.
Horrela egin daigun
zaurietatik hegan egin. 
Horrela egin daigun
zaurietatik hegan egin.

Zaurietatik hegan egin.

Phoenicoperus (Elkar, 2015)